Ana sayfa Editör Kafası Zaman Kavramının Tarihsel Dönüşümü

Zaman Kavramının Tarihsel Dönüşümü

0
PAYLAŞ

Soyut bir kavram olan zaman her çağda dün , bugün ve yarın olarak üç bölüme ayrılmıştır. Bugün, dünün sonucu yarının nedenidir. Bu anlayışla dününü anlayan insan geleceğe yön vermeye başlayacaktır. Geçmişten günümüze tarihe farklı bakış açılarıyla yaklaşılmış ve çeşitli tarih anlayışları geliştirilmiştir. İlk olarak insan ‘Döngüsel’ yada ‘dairesel’ bir bakış geliştirmiştir. Bu anlayışa göre zaman rastlantısaldır, başlangıcı ve sonu belli olmayan bir kavramdır. Bu sebeple sürekli olarak tekrar etmektedir.

Döngüsel bakış açısına göre geçmişin, bugünün ve yarının birbiriyle nedensel bir bağlantısı yoktur. Zaman kavramı tarih içinde Hıristiyanlığın da etkisiyle ‘Çizgisel’ yada ’Doğrusal’ bir anlayış kazanmıştır. Bu anlayışa göre zamanın belli bir başlangıcı vardır ve zamanın sona ermesi kıyamete kadardır. Geçmiş ve gelecek mutlak suretle birbirine bağlıdır ve bu Tanrı tarafından bilinmektedir.

Bu anlayışa göre raslantısallık yoktur. Avrupa’da Rönesans ve Reform’un etkisiyle din ekseninden uzaklaşarak yakın çağda gelişen diğer bir zaman anlayışı da ‘ilerlemeci’ zaman anlayışıdır. Bu anlayışa göre tarihsel süreçte yaşanan her olay tek’tir ve olaylar art arda geleceğe doğru yaşanmaktadır. Tarihsel süreçte yaşanan her durumve her aşama daha önce yaşanmış olaya göre daha da gelişmiştir. Bu anlayışta dini unsurlardan bağımsız , laik bir zaman anlayışı benimsenmelidir. Günümüzde daha çok bu anlayış benimsenmektedir.